El Grifilm

Türkiye (Turquía)

10,00 €

Autor: Suluboya Gezi Notlari; Joaquín González Dorao

Editorial Boyut

En turco. Guía ilustrada de Turquía. "Suluboya Gezi Notlar?, al???lm???n d???nda, farkl? bir çal??ma. Gerçek bir sanatç?n?n f?rças?ndan birer sanat eserine dönü?en suluboya resimler e?li?inde, Türkiye'ye dair haz?rlanm?? benzersiz bir kitap. Ünlü ?spanyol illüstratör ve karikatürist Joaquín Gonzáles Dorao, ?stanbul'dan Bodrum'a, Kapadokya'dan Nemrut'a kadar Türkiye'yi bir uçtan di?erine gezip resimledi ve tüm bu yerlerle ilgili ald??? ilginç notlar? kitab?na ekledi. Ortaya, tam 84 sayfadan olu?an e?siz bir eser ç?kt?. Eserde yer alan her ile dair tarihi eserler, kültürel özellikler, camiler, önemli yap?lar detaylar e?li?inde resmediliyor. Öyle ki bal?k-ekmekten, nostaljik tramvaya; sokak simitçilerinden, kahvalt? sofralar?na kadar en iyiler, adeta birer tablo tad?nda harmanlan?yor. Sanat ile macera tutkusunun birle?ti?i Suluboya Gezi Notlar?, Dorao'nun f?rças?ndan ç?kan canl? renkler ve kendi üslubuyla kaleme ald??? özel bilgilerle, ülkemize bamba?ka bir aç?dan bakan, keyifli bir çal??ma.."